Jak poprawić jakość i wydajność obróbki aluminium, PCV i stali?

Szybkie i precyzyjne wykonywanie elementów o odpowiedniej geometrii z metalu lub tworzywa sztucznego wymaga korzystania z zaawansowanych urządzeń. Rozwiązaniem, które sprawdzi się w przypadku aluminium, stali, a także PCV będzie zastosowanie nowoczesnego centrum obróbczego CNC 4-osiowego. Przekonajmy się, co można zyskać za sprawą urządzeń tego rodzaju.

Co daje technologia CNC?

Technologia CNC oznacza wykorzystywanie komputerowego sterowania maszyną. W czasie obróbki realizacja kolejnych etapów jest nadzorowana przez połączone z kontrolerem czujniki, co pozwala na szybką realizację przygotowanego wcześniej programu. Ponieważ daje on możliwość optymalizacji poszczególnych operacji i ułożenie ich we właściwej sekwencji znacznie skraca się czas wykonania zadania. Raz opracowany na bazie cyfrowego modelu danego detalu program może być też uruchamiany wielokrotnie. Zapewnia to wysoką elastyczność, gdyż zależnie od potrzeb można stosować różne harmonogramy pracy bez tracenia czasu na przezbrajanie maszyny. Plusem jest też wyeliminowanie strat materiałowych czy konieczności dokonywania ręcznych pomiarów.

Korzyści z używania 4-osiowego centrum obróbczego

Maszyny do obróbki metalu lub tworzywa w technologii skrawania pozwalają na uzyskiwanie bardzo złożonej geometrii. Przy stosowaniu urządzeń 4-osiowych możliwe jest znaczne ograniczenie niezbędnych podczas kolejnych operacji zmian narzędzi oraz uproszczenie trajektorii, po jakiej musi poruszać się głowica robocza. Skutkuje to nie tylko podniesieniem jakości, ale też istotnym skróceniem koniecznego czasu pracy sprzętu. Wynika to z faktu, że element roboczy w postaci frezu może przemieszczać się w dodatkowej osi poza klasycznymi płaszczyznami x, y oraz z. Oznacza to, iż zmniejsza się ryzyko uszkodzenia narzędzia i materiału, a wiele ruchów okazuje się niepotrzebnych, co podnosi tempo realizacji całego programu.