Wydajność i oszczędność czasu w procesie produkcyjnym dzięki automatyzacji obróbki aluminium

Wytwarzanie elementów wykonanych z metalu wiąże się z reguły z koniecznością nadania im odpowiedniego kształtu podczas poszczególnych etapów obróbki. W zależności od sytuacji w grę wchodzi zwykle przygotowanie materiału pod względem wymiarów oraz nadanie mu oczekiwanej w konkretnym zastosowaniu geometrii. Najczęściej odbywa się to za sprawą obróbki skrawaniem – przy bryłach obrotowych będzie to klasyczne toczenie albo wytaczanie, a przy pozostałych kształtach frezowanie albo wiercenie. Sposobem na przyspieszenie wymaganych do tego operacji będzie zdecydowanie się na wydajne centrum obróbcze CNC, którego budowa pozwoli na realizację niezbędnych procedur. Przekonajmy się, co można zyskać, za sprawą takiego rozwiązania i sprawdźmy, do jakich zadań może być przystosowane urządzenie tego typu.

Czym są centra obróbcze CNC?

Centra obróbcze CNC to urządzenia sterowane komputerowo, które są w stanie zrealizować różne czynności z wysoką dokładnością, szybko i ściśle według przygotowanego programu. W maszynach CNC za nadzór nad procesem obróbki odpowiada sterownik wykonujący program opracowany na podstawie cyfrowego modelu gotowego wyrobu, który został zoptymalizowany pod kątem niezbędnych operacji i ich przebiegu. Kontroluje on dobór odpowiednich narzędzi i trajektorię ruchu głowicy roboczej, dążąc krok po kroku do uzyskania oczekiwanego przez operatora rezultatu. W centrach obróbczych istnieje możliwość wykonania większego zakresu prac, niż przy wykorzystaniu poszczególnych niezależnych od siebie maszyn i urządzeń.

Jakie są zalety centrum obróbczego?

Centrum obróbcze może kolejno wykonywać niezbędne procesy bez konieczności wielokrotnego pozycjonowania i mocowania materiałów czy półproduktów, co korzystnie wpływa na czas realizacji zadania. Odpadają również czynności międzyoperacyjne związane z transportem do innego stanowiska. Nie można zapominać, iż takie rozwiązanie oznacza mniejszą ilość potrzebnego miejsca. Plusem będzie też fakt, że zależnie od charakterystyki maszyny można z niej otrzymywać wyrób od razu gotowy do dalszego użycia.