Jak maszyny numeryczne CNC zmieniły współczesny przemysł?

Wytwarzanie elementów o skomplikowanym kształcie przy dużej dokładności wymiarowej oraz niskiej chropowatości powierzchni jest możliwe przy zastosowaniu różnych metod produkcji. Jedną z najbardziej zaawansowanych i oferujących najszersze możliwości będzie obróbka skrawaniem prowadzona przy wykorzystaniu maszyny CNC, a więc urządzeń sterowanych numerycznie. Przekonajmy się, jak wprowadzenie tej technologii zmieniło sposoby produkcji.

5 osiowe centrum obróbcze do profili z aluminium i stali cienkościennej Pegaso 7.0 CNC.

Jak działa klasyczna obróbka skrawaniem?

W tradycyjnej obróbce skrawaniem – m.in. toczeniu, frezowaniu lub wierceniu – wszystkie czynności były realizowane przez operatora maszyny, które ręcznie ustawiał położenie używanych narzędzi, a podczas pracy regulował ich prędkość, posuw oraz zmianę pozycji. Proces ten był czasochłonny i podatny na możliwość popełnienia błędu. Używane układy mechaniczne nie zawsze oferowały też wysoką dokładność. Uzyskiwane efekty w głównej mierze zależały jednak od umiejętności tokarza czy frezera. Centra Obróbcze CNC – 3, 4, 5-osiowe, dwukolumnowe są kierunkiem na drodze do pełnej automatyzacji produkcji. Dzięki automatyzacji jest możliwa skuteczne optymalizacja kosztów i czasu wytwarzania.

5 osiowe centrum obróbkowe do przemysłowej obróbki profili z aluminium i stali Zeus 15.0 CNC.

Czym jest obróbka CNC?

W maszynach CNC za większość wykonywanych czynności odpowiada sterownik zarządzający pracą urządzenia, który realizuje przygotowany przez operatora program. Powstaje on na podstawie cyfrowego modelu detalu i zawiera wszystkie informacje o ruchach głowicy roboczej, które są potrzebne do jego uzyskania. Daje to możliwość optymalizacji ścieżki, a także doboru narzędzia. Przemieszczanie głowicy roboczej jest możliwe za sprawą czujników położenia oraz serwomechanizmów. Zautomatyzowana, a przez to szybsza jest też wymiana narzędzi.

Co dało wprowadzanie maszyn CNC?

Maszyny CNC wyeliminowały możliwość popełniania błędów przez operatora w czasie pracy urządzenia, co ograniczyło straty materiałowe. Obróbka może być prowadzona szybciej, prostsze jest też uzyskiwanie detali o złożonym kształcie. W zastosowaniach przemysłowych oznacza ona także wysoką powtarzalność przy znacznym zmniejszeniu kosztów wykonania. Dużym plusem jest też elastyczność, ponieważ produkcja może być prowadzona także w krótkich seriach z gwarancją identycznego poziomu wykonania