Główne zalety pracy frezarek CNC firmy Cosmec

Maszynowa obróbka tworzyw sztucznych wymaga specjalnego sterowania wymiany narzędzi we frezarkach CNC. To się wiąże z dopasowaniem głowic i wrzecion działających w ramach przejścia w każdej osi. Lecz to nie wszystko. Aby uzyskać szybki czas realizacji i oczekiwane odwzorowanie projektu na obrabianym elemencie należy skorzystać z oferty centrów frezujących włoskiej fabryki maszyn Cosmec Technology. Fabryka maszyn CNC od 1978 roku produkuje dla zakładów na całym świecie optymalnie skonfigurowane maszyny do kompozytów i tworzyw sztucznych.

Centrum obróbcze CNC 5 osiowe włoskiej fabryki maszyn Cosmec Technology

Frezowanie i rozkrój płyt z kompozytów wymagają odpowiedniego doboru narzędzi skrawających w pełnej synchronizacji z prędkością posuwu i obrotów maszyny CNC. Największa zaleta poziomych frezarek CNC firmy Cosmec do obróbki kompozytów i plastiku to innowacyjne podejście do kwestii wydajności i możliwości realizacji różnych projektów. Dlatego propozycja hybrydowych stołów do mocowania obrabianych płyt panelowych oraz złożonych kształtów obrabianych elementów. Ostateczne to solidna konstrukcja maszyn sprzężona z precyzyjnym systemem sterowania, pozwala wykorzystać do maksimum duży zakres przejść w każdej osi roboczej maszyny. Duże zakresy przejść, hybrydowe stoły do mocowania oraz możliwość szybkiej wymiany narzędzi to jest owoc dopracowanej mechaniki frezarek CNC firmy Cosmec.

5-osiowe Centrum Obróbkowe + piła Ø 215 mm. Conquest 255 CNC
5-osiowe Centrum Obróbkowe + piła Ø 215 mm. Conquest 255 CNC

W ofercie fabryki maszyn sterowanych numerycznie Cosmec, solidne 3, 4, 5 – osiowe centra obróbcze do frezowania i cięcia, które stawią czoła każdemu wyzwaniu w obróbce maszynowej CNC. Na przykład w zakresie obróbki po termoformowaniu elementów z tworzyw sztucznych centra obróbcze firmy Cosmec Technology sprostają oczekiwaniom każdej produkcji pod względem jakości i powtarzalności. Innowacyjne stoły robocze są dopasowane do specyfiki realizowanej obróbki. Magazyn systemu wymiany narzędzi jest dopasowany do potrzeb wynikających z realizacji kolejnych przejść. Dopasowane głowice i wrzeciona realizują zadania w ramach jednej obróbki płyty na obrabiarce. Ponadto każda operacja obróbki złożonych elementów wymaga wstępnej symulacji obróbki. Dostępność pełnej symulacji obróbki na ploterze CNC włoskiej fabryki obrabiarek Cosmec Technology to priorytet. Na obrabiarkach frezujących Cosmec użytkownik na etapie pisania programu dla maszyny może zawsze przewidzieć ewentualne kolizje oraz błędy wynikające z błędnego wymiarowania. To jest istotna pomoc dla każdego operatora maszyny CNC.

5-osiowe Centrum Obróbkowe z Piłą Ø 215 mm. Conquest 255 Cosmec Technology
5-osiowe Centrum Obróbkowe z Piłą Ø 215 mm. Conquest 255 Cosmec Technology

Dostępność do pełnej symulacji obróbki na ploterze CNC włoskiej fabryki obrabiarek Cosmec Technology sprawia, że praca na tego typu obrabiarkach jest bezpieczna i wygodna. Na frezarce Cosmec użytkownik już na etapie pisania programu dla maszyny może wyeliminować puste przebiegi i jałowy ruch głowic. Dzięki dużej sztywności maszyny i amortyzacji drgań powstałych podczas pracy możliwa jest obróbka precyzyjnych detali z dokładnością do setnych części milimetra. Kontrola systemu sterowania maszyny nad właściwą pozycją i prędkością ruchów głowic roboczych oraz prędkością obrotową wrzeciona jest ramą działania maszyn tej fabryki. Na wyposażeniu maszyn CNC firmy Cosmec elementy budowy przekładni liniowej pochodzą od najbardziej znanych dostawców wyposażenia maszyn.

5-osiowe Centrum Obróbkowe z Piłą Ø 215 mm. Conquest 255 Cosmec Technology
5-osiowe Centrum Obróbkowe z Piłą Ø 215 mm. Conquest 255 Cosmec Technology

Centra obróbcze – Maszyny i urządzenia CNC produkcji włoskiej fabryki obrabiarek sterowanych numerycznie Cosmec Technology. Wielość procesów technologicznych wykonywanych automatycznie w jednym programie z użyciem wielu narzędzi na jednej maszynie jest jednak możliwe. W celu precyzyjnego wykonania skomplikowanych elementów przy zastosowaniu różnych narzędzi, służą centra obróbcze CNC. Frezarka wielowrzecionowa do precyzyjnej obróbki skomplikowanych elementów przy zachowaniu znacznej szybkości pracy. Na wyposażeniu centrum obróbczego wieloosiowy magazyn automatycznej wymiany narzędzi, który utrzymuje w ciągłości cały proces bez potrzeby wymiany narzędzi w trakcie pracy. Wiele elementów wyposażenia maszyn CNC ułatwiają pracę operatora centrum obróbkowego. W nowoczesnych centrach obróbczych CNC sterowanie posiada funkcję katalogowanie i edytowanie programów obróbczych. W nowoczesnych centrach obróbkowych fabryki maszyn Cosmec dostępne są funkcje programowania pracy maszyny przy pomocy graficznych cykli. Sterowanie pracą obrabiarki sterowanej numerycznie firmy Cosmec posiada rozbudowaną tabelę narzędzi oraz wbudowaną funkcję symulacji obróbki.